Το Weapons of Mythology - New Age είναι ένα free-to-play fantasy MMORPG χτισμένο πάνω στην Unity 3D engine. Πολέμησε τη σκοτεινή πλευρά χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πανίσχυρα αντικείμενα και προσωπικά pets.

Weapons Of Mythology - New Age -

Νέα

  • WEAPONS OF MYTHOLOGY 15/02/2017 15:39

    Event : Rivengarde Rabbit Hunt

    Dear Mythologers, From February 14th to March 15th a new event named Rivengarde Rabbit Hunt will be available in our servers.  All users have to be in Rivengarde during the event time. The event will be available from 6pm to 11:30pm (CET) every day.   The boss appears hourly and every hour on the half hour: Lava Wolf (mini Boss) appears hourly (duration: 30 minutes) and ...

  • WEAPONS OF MYTHOLOGY 18/01/2017 12:36

    Event : Heart of Warrior

    Dear Mythologers,   From January 18th to February 06th a new event named Heart of Warrior will be available on our servers.  During event period, player who participate in PVE or PVP content can obtain "Warriors badge" which can be use to exchange reward with NPC Karin in Rivengarde.   Ways to obtain "Warriors ...

Πρόσφατες ενημερώσεις