...
Στο καλάθιSoonDemo
...

Στο καλάθιSoonDemo
...

Στο καλάθιSoonDemo

Άλλα παιχνίδια

Ετικέτες

Επεισοδιακός

Play on IDC Games, your platform for Episodic games


Episodic games mix the great pacing TV Shows are known for with the interactivity that makes video games such a unique medium. Episodic games present their story divided into, obviously, episodes, which gives more weight to the decisions the player makes and their consequences. Prime examples of episodic games are Telltale's Walking Dead or Square Enix's Life is Strange. Get ready to play your new favourite TV Show with our catalogue of Episodice games!