Μπείτε στον κόσμο του Imperia Online! Σε αυτό το browser RTS θα απολαύσετε ένα μεσαιωνικό κόσμο που θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε τα στρατεύματά σας, να δημιουργήσετε ένα έθνος και να κυριεύσετε τον κόσμο.

Imperia Online